Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 5 các khóa học tại Tennessee Technological University »

Cập nhật lần cuối Tháng Sáu 1, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
8 - 12 học kỳ
Toàn thời gian
Price
- giá chỉ dành cho học phí và trong 2 học kỳ tham dự, một số học bổng THAM GIA có sẵn
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

TTU undergrad microbiology major Kelly Dunham is assisting in hands-on research to find a way to prevent the spread of an invasive algae in Tennessee waterways.

TTU school of Agriculture Video

Hiking in Tennessee is heaven for a Biology major