Read the Official Description

Khám phá các khối xây dựng của cuộc sống

Khoa học sinh học được giảng dạy trong bối cảnh rộng lớn hơn của giáo dục nghệ thuật nhân tạo và mọi nỗ lực được thực hiện để khuyến khích sự liên kết đa ngành với các khoa học xã hội và nhân văn. Các khóa học nhấn mạnh kỹ năng viết và nói và tránh làm giảm khoa học đối với việc tích lũy kiến ​​thức thực tế.

Các chuyên ngành được khuyến khích theo đuổi các chương trình thực tập mùa hè trong các thiết lập hiện trường và phòng thí nghiệm. Sự tham gia tích cực của sinh viên trong các lớp học trong phòng thí nghiệm và sân trường là cần thiết và kinh nghiệm trực tiếp với sinh vật sống và thiết bị khoa học là trọng tâm của chương trình.

Bằng đại học về sinh học cung cấp nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp, bao gồm các vị trí kỹ thuật trong kinh doanh và y học. Nhiều sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao trong các trường y khoa và thú y hoặc làm nghiên cứu sau đại học trong các lĩnh vực như sinh hóa và sinh thái.

Sinh viên có kiến ​​thức về di truyền học, sinh lý học và khoa học môi trường ngày càng có nhu cầu trong kinh doanh và chính phủ. Nghiên cứu bậc đại học trong các ngành khoa học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nghiên cứu và sự rõ ràng của tư tưởng và truyền thông cần thiết cho sự thành công trong thế giới đương đại.

Mục tiêu học tập của sinh viên

  1. Cung cấp một nền tảng rộng lớn trong khoa học sinh học.
  2. Thu hút sinh viên vào các phương pháp nghiên cứu khoa học.
  3. Phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả và thúc đẩy tư duy độc lập và sáng tạo.
  4. Đẩy mạnh phân tích phê bình và hiểu biết khoa học trong khuôn khổ đạo đức.
  5. Để thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và nền tảng của giáo dục nghệ thuật tự do.
Program taught in:
Anh
Wilson College

See 5 more programs offered by Wilson College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019