Cử nhân - Tài chính

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Recognized as one of the best places to live with its arts, restaurants, and shopping, historic downtown La Crosse is just steps, or a free bus ride, from campus. With a population of 52,000, there’s ... Đọc thêm

Recognized as one of the best places to live with its arts, restaurants, and shopping, historic downtown La Crosse is just steps, or a free bus ride, from campus. With a population of 52,000, there’s plenty to see beyond the city limits. Get out there and explore the surrounding bluffs. Camp, hike, kayak, and bike. The views will remain etched in your memory for a lifetime. After all, hitting the books may be good for your brain, but nature feeds the soul. Experience innovative academics along Wisconsin’s beautiful west coast! You’ll see why we rank among stellar Midwest universities and are a Kiplinger’s top value. We’re: Nestled around towering bluffs and meandering rivers, La Crosse is the region’s cultural hub. Be part of an involved, active campus. Be inspired along new paths. Enhance your education through stimulating academic, social, and cultural experiences. Discover small class sizes and awesome faculty who engage students in and out of class. These fine qualities lead to high retention rates and strong graduation rates. Our students aren’t only successful on campus – they also find lasting careers. Đọc ít hơn
La Crosse
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.