Cử nhân Tâm lý

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

On the occasion of offering a space for accurate and timely information to the demands of the educational services of our higher institution, and considering that although all human beings have intell ... Đọc thêm

On the occasion of offering a space for accurate and timely information to the demands of the educational services of our higher institution, and considering that although all human beings have intellectual processes but not all of us are dedicated to intellectual work, the Center for Higher Studies of the East de Michoacán has forged its own history and image in this eastern region of Michoacán, to contribute to enhancing and guiding the capacities, qualities, and competencies of youth, as a hope of fairer well-being in the coming times of economic growth. of our country, for this reason, I allow myself to open my arms and my heart to welcome all those young people who wish to wander on the threshold of science, culture, and virtue. Đọc ít hơn
Maravatio
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.