Cử nhân Tư pháp hình sự

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Campbell University’s oldest school, the College of Arts & Sciences, continues to provide undergraduate students with one of the most outstanding liberal arts education programs in the nation. The ... Đọc thêm

Campbell University’s oldest school, the College of Arts & Sciences, continues to provide undergraduate students with one of the most outstanding liberal arts education programs in the nation. The primary function of the College of Arts & Sciences at Campbell University is twofold. First, the College provides the general education component (the “general college curriculum”) of a liberal arts education to all undergraduate programs of the university. Second, the College provides a large array of undergraduate programs in the traditional arts and sciences disciplines. The major objective of the College of Arts & Sciences is to accomplish these functions in an excellent manner consistent with the Christian mission and purpose of Campbell University. Đọc ít hơn
Buies Creek
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.