Cử nhân Thương mại

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Our educational foundation is based on nurturing human beings who sincerely make relentless efforts in academics and research and devote themselves to their formation and growth as human beings. The f ... Đọc thêm

Our educational foundation is based on nurturing human beings who sincerely make relentless efforts in academics and research and devote themselves to their formation and growth as human beings. The founding spirit when the university was first established in 1966—growing into trustworthy human beings—has been passed down till today, where we recently celebrated our 50th anniversary. Our university endeavors to nurture human resources who acquire “sophisticated expertise” and the “spirit to contribute to society” through practical learning. This is intended to complete commerce education and nurture human resources with a “sense of mission” and “responsibility” who can fulfill delegated responsibilities. We set our Diploma Policy (graduation certification and degree conferment policy), Curriculum Policy (curriculum formation and implementation policy) and Admission Policy (enrollment policy) Đọc ít hơn
Yokohama
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.