Cử nhân Thiết kế đa phương tiện

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Chihlee University of Technology was established as Chihlee College of Business in 1965. The school name and motto were adopted in accordance to the teachings of ancient Chinese philosophers and sages ... Đọc thêm

Chihlee University of Technology was established as Chihlee College of Business in 1965. The school name and motto were adopted in accordance to the teachings of ancient Chinese philosophers and sages: integrity, trust, professionalism and diligence. Chihlee started off with four academic departments: International Trade, Business Administration, Accounting and Statistics, and Banking and Insurance. The Department of Secretarial Science was added in 1967. In August of 2015, Chihlee Institute of Technology was renamed Chihlee University of Technology, offering Bachelor degrees and still keeping Junior College Division. Đọc ít hơn
313號
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.