Cử nhân Thiết kế

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The SUAC campus was designed based on the principles of Universal Design and boasts unique features such as an environmentally friendly rooftop garden. Located on the second floor, the Plaza is a cent ... Đọc thêm

The SUAC campus was designed based on the principles of Universal Design and boasts unique features such as an environmentally friendly rooftop garden. Located on the second floor, the Plaza is a central gathering place for students and the public, connecting the cafeteria, the student lounge, classrooms, the library and information center, and other facilities. Everything starts with an encounter. Encounters give rise to feelings. This sensibility creates the foundation of a new age and society. Giving form to feelings leads to creation tied to the new values required in these times. Đọc ít hơn
Hamamatsu
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.