Cử nhân Tin học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Founder Taneo Shirai stated that Osaka Gakuin University shall, through education and research, seek to develop individuals of both practical ability and broad vision, who can serve society at large a ... Đọc thêm

Founder Taneo Shirai stated that Osaka Gakuin University shall, through education and research, seek to develop individuals of both practical ability and broad vision, who can serve society at large and contribute to the peace and welfare of humankind. The foresightedness of this idea has been proving itself true amid the current drastic change underway in our society. Osaka Gakuin University's history began in 1940 with the establishment of the Kansai Accounting Institute, the forerunner of Kansai Business College, now the oldest professional accounting school in Osaka. Đọc ít hơn
Suita
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.