Cử nhân Toán học Tài chính

Chung

Chương trình mô tả

Một con đường tính toán để thành công sự nghiệp

Wilson College là một trong số ít các trường đại học ở Hoa Kỳ cung cấp bằng đại học về toán học tài chính / khoa học actuarial. Chương trình lựa chọn này đào tạo sinh viên áp dụng các nguyên tắc toán học trừu tượng đã học trong lớp học vào các tình huống thực tế ảnh hưởng đến thế giới tài chính. Học sinh sử dụng các kỹ năng phân tích của họ để giải quyết các vấn đề gặp phải trong các thị trường thế giới, doanh nghiệp cấp doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và thậm chí cả các tài khoản ngân hàng cá nhân của chúng tôi.

image023.jpg

Nghề nghiệp trong kinh doanh và tài chính

Các chuyên gia bước vào thị trường lao động với kỹ năng định lượng mạnh mẽ và chuyên môn liên quan đến tài chính tiếp tục có nhu cầu mạnh mẽ. Với quy mô lớp học nhỏ và các giáo sư chu đáo, sinh viên tự tin để khao khát vai trò lãnh đạo trong các công ty, các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp đã sẵn sàng với các nguyên tắc cơ bản cần thiết để thúc đẩy các chương trình sau đại học về toán học ứng dụng, tài chính hoặc quản trị kinh doanh.

Nguồn lực nghề nghiệp

  • Hội Toán học Công nghiệp và Ứng dụng http://www.siam.org/
  • Viện CFA https://www.cfainstitute.org/pages/index.aspx
  • Học viện Thống kê Hoa Kỳ http://www.actuary.org/

Toán Tài chính, Cử nhân Khoa học

Với sự phát triển năng động của thị trường tài chính toàn cầu, các tập đoàn đã dành ưu thế cho sinh viên tốt nghiệp với kỹ năng định lượng mạnh để giải quyết các vấn đề trong thế giới tài chính. Cử nhân Khoa học trong toán học tài chính là một bằng liên ngành tích hợp kinh doanh tài chính, kinh tế và toán học để chuẩn bị cho sự nghiệp trong ngân hàng, quản lý đầu tư, bảo hiểm và quản lý rủi ro.

Yêu cầu Bằng cấp

Khóa học yêu cầu

ACC 105

3

ACC 106 Kế toán quản lý

3

BUS 240 Tài chính doanh nghiệp

3

BUS 305 Các phương pháp định lượng cho doanh nghiệp

3

BUS 327 Tài chính quốc tế

3

BUS 340 Đầu tư

3

BUS 355 Thực tập

3

ECO 101 Giới thiệu về Kinh tế học Vĩ mô

3

ECO 102 Giới thiệu về kinh tế vi mô

3

ECO 204 Tiền và ngân hàng

3

MAT 115 Thống kê Giới thiệu

3

MAT 130 Calc

4

MAT 140 Tính toán

4

MAT 205 Toán rời rạc

3

MAT 320 Phương trình vi phân thường

3

MAT 325 Thống kê Toán I

3

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2018

Giới thiệu về trường

Wilson is committed to providing our students and their families with value in a college education. From our first-in-the-nation student loan buyback program to career development and financial litera ... Đọc thêm

Wilson is committed to providing our students and their families with value in a college education. From our first-in-the-nation student loan buyback program to career development and financial literacy training, we’re dedicated to providing an experience Đọc ít hơn