Cử nhân Truyền thông Doanh nghiệp (Hons)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Quest International University Perak (QIU) (DU021(A)) is a private and comprehensive research-led university established in the Malaysian state of Perak under the Higher Educational Institutions Act 5 ... Đọc thêm

Quest International University Perak (QIU) (DU021(A)) is a private and comprehensive research-led university established in the Malaysian state of Perak under the Higher Educational Institutions Act 555. QIU began operations in 2011 and is owned by Global Integrated Training Associates Sdn Bhd (formerly known as Blair Education Services Sdn Bhd). Đọc ít hơn
Ipoh
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.