Giấy chứng nhận đăng ký số 2001 / HE08 / 006. NQF 7; SAQA ID: 87406. (376 TÍN DỤNG)


Chuyên ngành chính trong Nghiên cứu Truyền thông được thiết kế để giúp sinh viên phát triển các kỹ năng giao tiếp phân tích, quan trọng và sáng tạo cần thiết để tham gia có ý nghĩa với nhiều loại phương tiện. Xây dựng dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh chính trị, kinh tế, công nghệ, xã hội và lịch sử của truyền thông, mỗi học sinh sẽ tìm thấy tiếng nói độc đáo của mình qua trải nghiệm thực tế được cung cấp bằng cách liên hệ với các chuyên gia trong ngành và các dự án thực tế.


Yêu cầu nhập học

 • Chứng chỉ Quốc gia cấp cao (NSC) với bằng cử nhân hoặc tương đương;
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển (miễn giảm đại học) hoặc tương đương;
 • Chứng chỉ cao hơn hoặc Chứng chỉ nâng cao hoặc Văn bằng trong một lĩnh vực nhận thức.


Yêu cầu nhập học thay thế

 • Chứng chỉ quốc gia cấp cao hoặc chứng chỉ quốc gia Dạy nghề có bằng tốt nghiệp (hoặc tương đương) kết hợp với kết quả của kỳ thi điểm chuẩn quốc gia (NBT);
 • Người lớn từ 23 tuổi trở lên trong năm học đầu tiên và bằng cấp cao cấp quốc gia (hoặc tương đương);
 • Các điều kiện của chính sách Công nhận trước khi học (RPL) để truy cập và kết quả của NBT là xác định các yếu tố để nhập học. Liên lạc với văn phòng tuyển sinh về RPL;
 • Học sinh trưởng thành (45 tuổi trở lên) có thể được nhận vào, được xác định bởi các điều kiện RPL và kết quả của NBT.


Cam kết thời gian

 • Tối thiểu ba năm;
 • Tối đa sáu năm bán thời gian;
 • Trong khuôn viên trường và trực tuyến;
 • Tháng 1 và tháng 7.

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 8 các khóa học tại Cornerstone Institute »

Cập nhật lần cuối Tháng Mười một 26, 2018
Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Duration
3 - 6 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
54,400 ZAR
Mỗi năm. Học phí cho sinh viên quốc tế tăng gấp đôi. (Không bao gồm các nước châu Phi). Phụ phí có thể được áp dụng.
Deadline
Trường liên hệ
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
Theo địa điểm
Theo ngày
End Date
Tháng 11 30, 2021
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
End Date
Tháng 4 30, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
End Date
Tháng 11 30, 2021
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
End Date
Tháng 4 30, 2022