Cử nhân Xã hội học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Apr. 2001 Opening of Tottori University of Environmental Studies via a publicly-built, privately-operated method, established by Tottori Prefecture and Tottori City Establishment of Faculty of Environ ... Đọc thêm

Apr. 2001 Opening of Tottori University of Environmental Studies via a publicly-built, privately-operated method, established by Tottori Prefecture and Tottori City Establishment of Faculty of Environmental and Information Studies Apr. 2005 Establishment of Graduate School (Graduate School of Environmental and Information Studies, Master’s Course) Apr. 2012 Establishment of Public University Corporation Tottori University of Environmental Studies (Incorporated Educational Institution is dissolved, and TUES transitions to a Public University Corporation) Establishment of Faculty of Environmental Studies and Faculty of Business Administration Apr. 2015 Name of Legal Corporation changed to “Public University Corporation Public Tottori University of Environmental Studies” Apr. 2016 Establishment of Graduate School (Graduate School of Environmental Science and Business Administration, Master’s Course) Đọc ít hơn
Tottori
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.