Chương trình kế toán quốc tế là một bộ phận của khoa kế toán của Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Syiah Kuala University , Banda Aceh, Indonesia. Đây là chương trình tiên phong của chương trình giảng dạy tiếng Anh tại Syiah Kuala University . Nó được thành lập vào năm 2011 để đáp ứng nhu cầu cho kế toán viên có thể làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế. Chương trình được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp kế toán trong thời đại toàn cầu hóa và số hóa ngày nay. Nó tích hợp các chuyên ngành kế toán, kinh doanh, quản lý, giá trị Hồi giáo và tinh thần kinh doanh, trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp tương lai. Tất cả các khóa học trong IAP được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giảng viên tốt nghiệp từ Vương quốc Anh, Úc, Đức, Malaysia và Indonesia. Ngoài các khóa học kế toán, sinh viên IAP còn có cơ hội tham gia chương trình trao đổi sinh viên nơi họ có thể học tập trong một học kỳ ở nước ngoài. Năm 2018, có 6 sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên / di động dựa trên hợp đồng chuyển khoản tín dụng cho một học kỳ tại Đại học Châu Á, Đài Loan. IAP cũng có hai sinh viên đến từ Đại học Utara Malaysia tham gia trao đổi di động / sinh viên và học một học kỳ vào năm 2018.

IAP mở cửa cho tất cả các sinh viên tương lai trên toàn thế giới. Trong năm năm qua, chương trình này có một số sinh viên quốc tế đến từ Kazakstan và Tajikistan. Các cựu sinh viên của IAP đã tiếp tục nghiên cứu của họ tại các trường đại học tốt nhất trên thế giới, ví dụ, Đại học Victoria Wellington, Đại học Deakin, Đại học Nam Úc, Đại học Passau và nhiều hơn nữa. Trong khi đó, những người khác đang làm việc trong các công ty quốc tế ở Jakarta và nước ngoài.

110076_DSC_7667.JPG

Tầm nhìn và sứ mệnh của chương trình quản lý quốc tế

Tầm nhìn

Trở thành một Chương trình Kế toán Quốc tế độc lập và sáng tạo và là người đi đầu trong việc phát triển kế toán cũng như tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có trình độ và có trình độ, có thể cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu và duy trì các giá trị đạo đức và đạo đức vào năm 2026.

Nhiệm vụ

 1. Cung cấp một hệ thống giáo dục kế toán khuyến khích nguyên tắc độc lập và đổi mới với việc thực hiện các kỹ năng và khoa học có liên quan đáp ứng nhu cầu phát triển của Indonesia.
 2. Thực hiện nghiên cứu chất lượng cao trong kế toán và kinh doanh rất hữu ích cho việc phát triển kế toán và ra quyết định của các bên liên quan.
 3. Mở rộng tập đoàn với các doanh nghiệp, chính phủ, mạng lưới cựu sinh viên và phòng kế toán ở các trường đại học khác, trong và ngoài nước, với mục đích thiết lập giáo dục tự chủ và quản lý học tập cũng như kích thích các chương trình dịch vụ cộng đồng.
 4. Thực hiện các chương trình dịch vụ cộng đồng chất lượng cao và áp dụng khoa học kế toán nhằm khuyến khích trách nhiệm, minh bạch, tham gia và quản trị tốt.
 5. Phát triển giáo dục đạo đức và đạo đức của giảng viên, sinh viên và nhân viên của chương trình kế toán.

Công nhận

A (cấp cao nhất) - Hội đồng Kiểm định Quốc gia về Giáo dục Đại học (BAN-PT)

Thời gian nhập học

Tháng 7-8

Thời gian học tập

4 năm

Các khóa học

Học kỳ đầu tiên

 • Ngôn ngữ Indonesia
 • Khoa học tự nhiên cơ bản
 • Giới thiệu về kinh tế vi mô
 • giới thiệu về kinh doanh
 • Giới thiệu về Kế toán I
 • Toán học cho các nhà kinh tế
 • Thống kê mô tả cho các nhà kinh tế
 • Giới thiệu Luật Doanh nghiệp

Học kỳ thứ hai

 • Tư tưởng nhà nước và giáo dục công dân
 • Nghiên cứu tôn giáo
 • Nghiên cứu về thiên tai và môi trường
 • Giới thiệu kinh tế vĩ mô
 • Sự quản lý
 • Kinh tế Hồi giáo I
 • Thống kê suy luận
 • Ứng dụng máy tính
 • Chuẩn bị TOEFL
 • Giới thiệu về Kế toán II

Học kỳ thứ ba

 • Kế toán trung cấp I
 • Phí tổn
 • Thuế tôi
 • Quản lý maketing
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Giới thiệu về Tài chính vi mô
 • Hành vi tổ chức *
 • Khoa học tự nhiên cơ bản
 • Thống kê suy luận cho các nhà kinh tế
 • Kinh tế Hồi giáo II **
 • Tiếng Anh nâng cao

Học kỳ thứ tư

 • Kế toán trung cấp II
 • Kế toán quản lý
 • Thuế II
 • Kế toán Công cộng
 • Hệ thống thông tin tài khoản
 • Kế toán Sharia
 • Quản lý tài chính

Học kỳ thứ năm

 • Kế toán Tài chính Nâng cao
 • Kiểm toán tôi
 • Kế hoạch thuế
 • Lập ngân sách
 • Phân tích Báo cáo Tài chính
 • Đầu tư và thị trường vốn

Học kỳ thứ sáu

 • Kiểm toán II
 • Nghiên cứu khả thi kinh doanh
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Lý thuyết kế toán
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Quản lý chiến lược

Học kỳ thứ bảy

 • Đạo đức và tiêu chuẩn chuyên nghiệp
 • Kế toán hành vi
 • Tập trung kế toán tài chính
 • Quản lý kế toán tập trung
 • Tập trung kế toán chính phủ
 • Hệ thống kế toán Sharia

Tám học kỳ

 • Dịch vụ cộng đồng (KKN)
 • Luận văn đại học
 • Kiểm tra toàn diện

Học tập

Tháng Chín

Hoạt động sinh viên

108923_IPAImage01.jpg108924_IPAImage02.png108925_IPAImage03.png

Lời chứng thực của cựu sinh viên

108918_MuhammadSyukur.png108919_IntanFarhana.png108920_MuhammadKhaidir.png108921_KartikaSari.png108922_FitriaMandaraira.png

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
 • Indonesia

Xem 6 các khóa học tại Syiah Kuala University »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 15, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2, 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
6,150 USD
Học phí mỗi học kỳ: $ 650. Phí phát triển (chỉ trong năm đầu tiên): $ 950.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2, 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Profil Unsyiah