Cử nhân chuyên nghiệp

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

С Решение на Народното събрание от 26 май 2015 г. Колежът по телекомуникации и пощи е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи, с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше об ... Đọc thêm

С Решение на Народното събрание от 26 май 2015 г. Колежът по телекомуникации и пощи е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи, с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование по специалности от професионални направления “Комуникационна и компютърна техника” и “Администрация и управление”. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.