Cử nhân dạy và học tiếng Anh trong giáo dục trung học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Federalized Higher Normal School of the State of Puebla, is a training institution and developer of professional teachers, committed to competitiveness through continuous improvement, with the int ... Đọc thêm

The Federalized Higher Normal School of the State of Puebla, is a training institution and developer of professional teachers, committed to competitiveness through continuous improvement, with the intervention and application of pedagogical, didactic and epistemological strategies; to create learning environments that respond to the social, cultural, economic and political needs of a sustainable society with a framework where critical and complex thinking is developed, applying information and communication technologies, with recognition of the mother tongue and foreign. Đọc ít hơn
Thành phố Puebla
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.