Cử nhân dịch tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

At the Catholic University of Temuco, we have 5 university campuses in which the different careers are taught. On these campuses, you can find large green areas, comfortable living-study rooms, librar ... Đọc thêm

At the Catholic University of Temuco, we have 5 university campuses in which the different careers are taught. On these campuses, you can find large green areas, comfortable living-study rooms, libraries, casinos, and many other spaces where you can live and enjoy your university life. We also have free Wi-Fi on all campuses so that you are always connected. Đọc ít hơn
Temuco
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.