Cử nhân giáo dục trẻ em

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Arsom Silp Institute of the Arts is the product of a 10-year experience achieved from managing Roong-Aroon School. It is aimed at offering an alternative educational venue to Thai people. After arriv ... Đọc thêm

Arsom Silp Institute of the Arts is the product of a 10-year experience achieved from managing Roong-Aroon School. It is aimed at offering an alternative educational venue to Thai people. After arriving at the realization that the Thai way of subject-based teaching and learning methods alienate learners from their environment and society, the founders of Arsom Silp Institute of the Arts decided to equally combine the arts, an academic pedagogical approach to the Thai wisdom approach to foster the highest potential learning experience. Đọc ít hơn
Bang Khun Thian
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.