Cử nhân kế toán công

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Institute Specialized in Computing and Administration Gauss Jordan, A.C. began operations on October 24, 1990, in the street of Plan de Ayala near the area of ​​Casco de Santo Tomas, and in 1992 i ... Đọc thêm

The Institute Specialized in Computing and Administration Gauss Jordan, A.C. began operations on October 24, 1990, in the street of Plan de Ayala near the area of ​​Casco de Santo Tomas, and in 1992 it was established in its current address. The name of the Institute is the combination of the surnames of two famous mathematicians, one the German Carl Friedrich Gauss and the other the French Maurice Jordan, whose contributions have promoted the field of geometry, calculus, and financial mathematics. In 1994 it obtained the Recognition of Official Validity of Studies by the National Polytechnic Institute (IPN) for the upper secondary (Baccalaureate) and higher (Bachelor) levels, becoming an alternative for young people who wish to continue their preparation. Đọc ít hơn
thành phố Mexico
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.