Cử nhân kỹ thuật điện quang

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Characterized by both tradition and innovation, National Taiwan Normal University (NTNU) has long been recognized as one of Taiwan’s elite institutions of higher education. Founded in 1922, NTNU was f ... Đọc thêm

Characterized by both tradition and innovation, National Taiwan Normal University (NTNU) has long been recognized as one of Taiwan’s elite institutions of higher education. Founded in 1922, NTNU was formerly an institution dedicated to teacher education. The university later evolved into a comprehensive university that provides students and scholars with opportunities to study and conduct research in a wide range of fields. Throughout its long history, NTNU has always been committed to academic excellence and this is reflected in the many influential educators and researchers that have studied at NTNU over the years. Đọc ít hơn
162號
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.