Cử nhân kỹ thuật kiến trúc

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

NUB was established at the center of East New Beni Suef City, just up the Cairo-Beni Suef road. The moment we perceived how much attention education needs, especially in Upper Egypt, is the same momen ... Đọc thêm

NUB was established at the center of East New Beni Suef City, just up the Cairo-Beni Suef road. The moment we perceived how much attention education needs, especially in Upper Egypt, is the same moment we realized that our dream to build NUB is attainable. A university is a place to nurture youth and prepare educated generations to whom we can entrust the development of our beloved homeland. Đọc ít hơn
Beni Suef
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.