Cử nhân kỹ thuật tài chính

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The educational model is based on and organized around three key principles and four training pillars, which constitute the “must be” of institutional training. These principles imply in the first pla ... Đọc thêm

The educational model is based on and organized around three key principles and four training pillars, which constitute the “must be” of institutional training. These principles imply in the first place the relevance of training for the financial sector, by which the Institute identifies and meets the training needs of human resources in the sector, within a framework of personal development and employability. Second, the Institute develops lifelong training for students and workers in the financial sector, through a Continuous Training program. Finally, the Institute develops in its formation a connection and integration with the financial sector. Đọc ít hơn
Vùng đô thị Santiago
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.