Cử nhân khoa học thương mại

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

After WWII, many new businesses sprang up in Osaka area, and the most developed city amongst them was Higashi-Osaka. Established at its center, Osaka University of Commerce began from the desire to nu ... Đọc thêm

After WWII, many new businesses sprang up in Osaka area, and the most developed city amongst them was Higashi-Osaka. Established at its center, Osaka University of Commerce began from the desire to nurture talented individuals who will both take up new challenges and be of benefit to the world. OUC is based on the following four pillars: "Kindness and courtesy", "Fundamental practical learning", "Flexible thinking", and "Enjoyment of life". Among these, it is the last one, "Enjoyment of life", that expresses the university's most distinctive feature. It embodies our idea that individuals who will be truly beneficial to the world at large must first be happy themselves. Those who continue to feel a sense of challenge and who can enjoy tackling issues through positive thinking, even while experiencing difficulty and failure, are the winners in life. It is my hope that all our students will be able to acquire the spirit behind this "Enjoyment of life". Đọc ít hơn
Higashiosaka
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.