Read the Official Description

Tóm lược chương trình

Thử nghiệm là một thành phần chính của việc học khoa học tại Carleton. Trong năm đầu tiên, các lớp học của bạn thường sẽ có một bài giảng và một phòng thí nghiệm hoặc thành phần hướng dẫn. Mỗi phòng thí nghiệm sẽ mất ba giờ mỗi tuần, vì vậy nếu bạn chọn ba trong số các khóa học trong phòng thí nghiệm này, bạn có thể có chín giờ thử nghiệm thực hành mỗi tuần.

Các phòng thí nghiệm, hướng dẫn, khóa học và hội thảo của chúng tôi được tiến hành trong các lớp học nhỏ, dẫn đến nhiều tương tác cá nhân với các giáo sư, giám sát viên phòng thí nghiệm và các sinh viên.

Sinh viên khoa học năm thứ nhất được khuyến khích đăng ký khóa học hội thảo độc đáo của chúng tôi, Hội thảo Khoa học, được thiết kế đặc biệt để giới thiệu cho bạn các vấn đề khoa học mới nhất và giúp bạn phát triển loại kỹ năng giao tiếp, tư duy phân tích và nghiên cứu bạn cần cho khoa học của mình học tập và sự nghiệp của bạn.

Nhiều giáo sư của chúng tôi đang tích cực tham gia vào nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực chuyên môn của họ, và bạn có thể thấy mình đang làm việc trong một số dự án này. Các giảng viên của Carleton cũng đã tạo ra mối liên kết mạnh mẽ với các ngành công nghiệp, phòng thí nghiệm của chính phủ và các phòng ban của chính phủ, cũng như các bệnh viện giảng dạy và nghiên cứu, cung cấp cho sinh viên Carleton một loạt các cơ hội nghiên cứu và việc làm.

Khám phá khoa học tại Đại học Carleton

Program taught in:
Anh

See 18 more programs offered by Carleton University Undergraduate »

Last updated February 9, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date