Cử nhân kiến ​​trúc

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Private Technical University of Loja was founded by the Ecuadorian Marist Association (AME) on May 3, 1971, and recognized by the Ecuadorian State under Executive Decree 646, published in the offi ... Đọc thêm

The Private Technical University of Loja was founded by the Ecuadorian Marist Association (AME) on May 3, 1971, and recognized by the Ecuadorian State under Executive Decree 646, published in the official register No. 217 of May 5, 1971, it is constituted as an autonomous legal entity under the protection of the "Modus Vivendi" celebrated between the Holy See and Ecuador, taking into account the norms of the Church in its organization and government. The mentor and first chancellor of the University were the Marist brother Santiago Fernández García and the first rector of the UTPL was the engineer Alejo Valdivieso, who was appointed as the main authority of the University on October 3, 1971. The UTPL is an autonomous institution, with a social and public purpose that imparts, develops research with scientific-administrative freedom, and participates in development plans of the country. It is a pioneer in the modality of distance learning education since 1976, opening the possibility to access a higher education of quality. In 1997, the Diocese of Loja transferred to the Institute of Christ the Redeemer, Missionaries and Ideological Missionaries the leadership of the University so that they could lead it with total autonomy and in keeping with the Idente charism. Đọc ít hơn
Loja
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.