Cử nhân kiến trúc

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Don Vasco University began its activities in 1964, as the Don Vasco Cultural Institute, A.C. The priest José Luis Sahagún de la Parra, the priest Gonzalo Gutiérrez Guzmán and the Lic. Rafael Anaya ... Đọc thêm

The Don Vasco University began its activities in 1964, as the Don Vasco Cultural Institute, A.C. The priest José Luis Sahagún de la Parra, the priest Gonzalo Gutiérrez Guzmán and the Lic. Rafael Anaya González, promoted the university project. In the first five years, they founded junior high and high school. In the 1970s, the first professional schools that offered their educational services to the inhabitants of the region were Administration, Accounting, and Architecture. In 1985 they opened studies in Social Work and Planning for Agricultural Development. Đọc ít hơn
Uruapan
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.