Trong khoảng

BA Global Business từ Đại học West of Scotland nhằm mục đích đảm bảo kiến thức, kỹ năng và đổi mới để phát triển và phát triển một doanh nghiệp mới hoặc hiện có.

Chương trình phục vụ đặc biệt cho các chuyên gia làm việc là những người có trình độ trung học hoặc có trình độ tương đương như Văn bằng quốc gia cao hơn. Chương trình được phân phối ở chế độ hỗn hợp vào cuối tuần với thời gian hoàn thành dự kiến là 12 tháng.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại Success Point College »

Cập nhật lần cuối Tháng Sáu 26, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày