Cử nhân làm vườn

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca is the successor of the prestigious Higher School of Agriculture of Cluj, founded 145 years ago, in October 1869, under the ... Đọc thêm

The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca is the successor of the prestigious Higher School of Agriculture of Cluj, founded 145 years ago, in October 1869, under the name of Institute of Agronomic Studies, Cluj-Manastur. In 1906, the Institute reached the Academy level, becoming the Academy of Agriculture of Cluj. Đọc ít hơn
Bună Ziua
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.