Cử nhân minh họa

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

PNCA is the only art and design college located in one of the most progressive cities in the United States. For all of its one hundred-plus years, PNCA has nurtured the talent in its students for radi ... Đọc thêm

PNCA is the only art and design college located in one of the most progressive cities in the United States. For all of its one hundred-plus years, PNCA has nurtured the talent in its students for radically reimagining everything, transforming the lives of our students and everyone they touch. Our studios and galleries continue to give rise to a vibrant community of innovators and culture-makers who shape the cultural landscape. Đọc ít hơn
Portland
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.