Cử nhân nông nghiệp

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The modern educational system derived its students from Quran schools and Al-Azhar at its emergence, as there were committees that roam the country to visit Quran schools and select distinctive studen ... Đọc thêm

The modern educational system derived its students from Quran schools and Al-Azhar at its emergence, as there were committees that roam the country to visit Quran schools and select distinctive students to join modern schools, distinctive students of Al-Azhar were also selected to join high schools at their establishment, but rather some were lucky to join the mission dispatched by Mohammed to study in France. Đọc ít hơn
Cairo
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.