Cử nhân nghệ thuật (cử nhân) trong khiêu vũ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The College of Arts & Humanities is home to Art, Communication Studies, English, Humanities, Mass Media, Music, Interdisciplinary Studies, Philosophy, Theatre & Dance, and World Languages & ... Đọc thêm

The College of Arts & Humanities is home to Art, Communication Studies, English, Humanities, Mass Media, Music, Interdisciplinary Studies, Philosophy, Theatre & Dance, and World Languages & Cultures. When employers are asked to describe their ideal job candidate, recent surveys and studies show they invariably describe liberal arts graduates. Employers value graduates who are flexible and adaptable to the constant change inherent in the 21st-century workplace. They value graduates who understand ethical behavior and who are able to employ creativity and critical thinking to solve problems. They value graduates who are excellent communicators. Đọc ít hơn
Mankato
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.