Cử nhân phim

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

SAE, with 47 campuses in 23 countries, has been setting the global benchmark for creative media education since 1976. SAE Dubai proudly offers TEQSA accredited Bachelor Degrees across 5 disciplines - ... Đọc thêm

SAE, with 47 campuses in 23 countries, has been setting the global benchmark for creative media education since 1976. SAE Dubai proudly offers TEQSA accredited Bachelor Degrees across 5 disciplines - Animation, Audio, Design, Film, and Games, in addition to short course certificates. SAE offers Australian-government accredited Bachelor's Degrees. SAE is the world’s leading educator in creative media industries. Established in 1976, we now span the globe with 47 campuses in 23 countries. In Dubai, SAE provides courses to more than 300 students. Đọc ít hơn
Dubai
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.