Cử nhân quản lý chiến lược và hoạt động

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Baikal International Business School (Institute) ISU (BMBS ISU) was established by order of the USSR State Committee on Public Education (N 700 of November 20, 1990) as the Baikal educational comp ... Đọc thêm

The Baikal International Business School (Institute) ISU (BMBS ISU) was established by order of the USSR State Committee on Public Education (N 700 of November 20, 1990) as the Baikal educational complex of ISU, in January 2000 it was reorganized into an institute, and in April 2008 to business school. The mission of the business school: '' To be a conductor of the process of formation and continuous updating of knowledge in the field of business and management in the East Siberian region. Promote the establishment and development of business culture in the region, the development of competitive market relations. Formation and maintenance of a corporate culture of constant change. '' Đọc ít hơn
Irkutsk
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.