Cử nhân quản lý tài chính

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Shanghai Business School (SBS), formerly East China Branch of Tax Administration School of the Central Government, is a 60-year-old school under the direct auspices of the Shanghai Municipal Governmen ... Đọc thêm

Shanghai Business School (SBS), formerly East China Branch of Tax Administration School of the Central Government, is a 60-year-old school under the direct auspices of the Shanghai Municipal Government. Sticking to the policies of keeping pace with the times and bringing forth new ideas for the last six decades, Shanghai Business School has graduated tens of thousands of well-qualified political and economic leaders at all levels both at home and abroad. Đọc ít hơn
Thượng Hải
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.