Cử nhân sư phạm tâm lý

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Latin American Professional Institute of Foreign Trade - IPLACEX, is a Chilean higher education institution, recognized as such by the State since 1990, despite locating the roots of its instituti ... Đọc thêm

The Latin American Professional Institute of Foreign Trade - IPLACEX, is a Chilean higher education institution, recognized as such by the State since 1990, despite locating the roots of its institutional project already in the 80s. Since its inception and thanks to The experience and strong commitment of its founders, has managed to develop its institutional project successfully, reaching its full autonomy in 1998, after successfully overcoming the demands of the licensing process - then called "accreditation" - then displaying sustained growth, together with wide geographic coverage. Đọc ít hơn
Talca
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.