Cử nhân tiếng Anh về quan hệ công chúng

Chung

Chương trình mô tả

Mục đích của chương trình học là đào tạo các chuyên gia có khả năng giao tiếp chính xác bằng tiếng Anh chuyên nghiệp; sử dụng hợp lý các điều khoản chuyên nghiệp của các lĩnh vực quản lý và truyền thông công cộng; tổ chức và quản lý giao tiếp nội bộ và bên ngoài của một doanh nghiệp bằng tiếng Litva và tiếng Anh; phát triển và đánh giá sản phẩm thông tin; mở rộng và duy trì liên lạc và hợp tác liên văn hóa; định hình hình ảnh của một tổ chức bằng tiếng Litva và tiếng nước ngoài; áp dụng các chiến lược khác nhau của truyền thông tích hợp; đáp ứng linh hoạt với những thay đổi của thị trường; và thích ứng với các điều kiện phát triển của môi trường.

Kết quả học tập

Sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • Giao tiếp chính xác bằng tiếng nước ngoài bằng văn bản và bằng miệng.
 • Sử dụng đúng tiếng mẹ đẻ.
 • Sử dụng chính xác các điều khoản chuyên nghiệp của lĩnh vực quản lý và truyền thông công cộng.
 • Biết các chiến lược của truyền thông tích hợp.
 • Quản trị giao tiếp nội bộ và bên ngoài của một doanh nghiệp bằng tiếng Litva và tiếng nước ngoài.
 • Định hình và duy trì hình ảnh của một tổ chức bằng tiếng Litva và tiếng nước ngoài.
 • Phát triển và trình bày các sản phẩm thông tin bằng tiếng Litva và tiếng nước ngoài chính xác.
 • Áp dụng phương tiện truyền thông và công nghệ của truyền thông tích hợp.
 • Nhận thức và đánh giá môi trường xã hội, văn hóa và ngôn ngữ.
 • Duy trì và mở rộng giao tiếp liên văn hóa và hợp tác.
 • Xác định chính xác các hình thức tổ chức kinh doanh và hiện tượng kinh tế bằng tiếng Litva và tiếng nước ngoài.
 • Áp dụng kiến thức về quản lý và kinh tế trong khi tổ chức và điều hành hoạt động của các tổ chức kinh doanh.

126129_pexels-photo-1438072.jpegBuro Mill Years / Pexels

Khóa học

Học kỳ 1

 • Tâm lý xã hội
 • Khái niệm cơ bản về kinh tế và quản lý
 • Chuyên nghiệp tiếng Litva
 • Tiếng Anh đương đại 1
 • Ngữ âm tiếng anh
 • Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ học
 • Công nghệ thông tin và truyền thông

Học kỳ 2

 • Phát triển Bền vững
 • Tiếng Anh đương đại 2
 • Ngữ pháp tiếng anh 1
 • Triết học của Ngôn ngữ
 • Giao tiếp tổ chức (bằng tiếng Anh)
 • Thực tập quản lý thông tin và truyền thông

Học kỳ 3

 • Tiếng Anh thương mại 1
 • Ngữ pháp tiếng anh 2
 • Ngoại ngữ thứ 2 (tiếng Đức / tiếng Pháp / tiếng Nga) 1
 • Xã hội học
 • Phương pháp viết văn bản và tóm tắt (bằng tiếng Anh)
 • Quan hệ công chúng

Học kỳ 4

 • Tiếng Anh thương mại 2
 • Tiếng Anh và Phong cách học
 • Ngoại ngữ thứ 2 (tiếng Đức / tiếng Pháp / tiếng Nga) 2
 • Thực tập chuyên nghiệp tôi
 • Đạo đức nghề nghiệp
 • Các nghiên cứu về các quốc gia nói tiếng Anh (bằng tiếng Anh) / Tiếp thị / Nghệ thuật trình bày trước công chúng

Học kỳ 5

 • Phương pháp nghiên cứu ứng dụng
 • Tài liệu nghiên cứu
 • Tiếng Anh giao tiếp công cộng 1
 • Phóng viên kinh doanh
 • Thực tập chuyên nghiệp II
 • Quản lý văn bản thông tin
 • Giao tiếp đa văn hóa (bằng tiếng Anh) / Giới thiệu về quảng cáo / Cơ bản của kinh doanh

Học kỳ 6

 • Lý thuyết và Thực tiễn dịch
 • Tiếng Anh giao tiếp công cộng 2
 • Thực tập chuyên nghiệp cuối cùng
 • Luận văn cử nhân chuyên nghiệp
 • Viết sáng tạo / Kinh doanh điện tử / Tự học tâm lý
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Kauno kolegija/ University of Applied Sciences (hereinafter KK) is a public multidisciplinary university situated in Lithuania (one of the 3 Baltic countries) providing education in the fields of eng ... Đọc thêm

Kauno kolegija/ University of Applied Sciences (hereinafter KK) is a public multidisciplinary university situated in Lithuania (one of the 3 Baltic countries) providing education in the fields of engineering, technology, social sciences, humanities, health and arts. It offers over 50 Bachelor study programmes with practical bias for over 6000 students studying at 4 faculties. Đọc ít hơn