Cử nhân về Nghiên cứu người Mỹ bản địa

Chung

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The Nueta Hidatsa Sahnish College (NHSC) is tribally chartered by the Three Affiliated Tribes of the Fort Berthold Reservation headquarters at New Town, North Dakota. NHSC is tribally controlled by a ... Đọc thêm

The Nueta Hidatsa Sahnish College (NHSC) is tribally chartered by the Three Affiliated Tribes of the Fort Berthold Reservation headquarters at New Town, North Dakota. NHSC is tribally controlled by a Board of Directors, which consists of seven members. Đọc ít hơn
Thị trấn mới