Cử nhân về Scenography Bằng cấp cao

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

ESAD Valencia is the only Higher Center for Dramatic Art studies in our Community. Its aim is to provide technical and artistic training to future theater professionals. At present, at ESAD Valencia y ... Đọc thêm

ESAD Valencia is the only Higher Center for Dramatic Art studies in our Community. Its aim is to provide technical and artistic training to future theater professionals. At present, at ESAD Valencia you can study Dramatic Art in the specialties of Interpretation, Stage Direction, and Dramaturgy and from the 2015-16 academic year Scenography. Higher Studies in Dramatic Art are equivalent to those of a University Degree. Đọc ít hơn
Valencia
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.