CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PILOT CADET

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The foundation of our School dates back to 1943, with Cap. José Bastida the first Director. At that time known as the Mexican Air Institute, and five years later changing its name with what it is know ... Đọc thêm

The foundation of our School dates back to 1943, with Cap. José Bastida the first Director. At that time known as the Mexican Air Institute, and five years later changing its name with what it is known to this day: Escuela de Aviación "México". José Bastida along with Captain Miguel Batanero formed a large number of pilots. The School used wood and cloth Boeing Stearman PT-17 aircraft. Subsequently, Piper PA18 Super Cub and Ryan Navion aircraft were used, until the arrival of the first Cessna 150, 172 single-engine, and 320 multi-engine. Additionally, the School had Link-type Flight Simulation Trainers, who were very famous in the United States and trained thousands of pilots around the world. Đọc ít hơn
Guadalajara
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.