CYBER SECURITY B.SC

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Founded in 1991, Princess Sumaya University for Technology (PSUT) is the only private and non-profit university in Jordan. It is owned by the Royal Scientific Society (RSS), the foremost applied resea ... Đọc thêm

Founded in 1991, Princess Sumaya University for Technology (PSUT) is the only private and non-profit university in Jordan. It is owned by the Royal Scientific Society (RSS), the foremost applied research center in Jordan. Like RSS, PSUT is part of El Hassan Science City located in Amman, Jordan. PSUT''s main mission is to educate students and qualify them to pursue careers in the fields of information and communications technology (ICT), electronics, computer engineering, communication engineering, and business. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.