Sự kiện chính

Chương trình học: Nghệ thuật tự do

Ngành học: chánh sách khoa học

Cấp học hàm: BA (Bahcelor)

Địa chỉ: Bratislava, Slovakia

Chế độ của nghiên cứu:Toàn thời gian

Độ dài: 3 năm toàn thời gian Tất cả các sinh viên của chúng tôi tốt nghiệp với tấm bằng về khoa học chính trị, với nồng độ trong cả hai quan hệ quốc tế, Nghiên cứu Trung ương châu Âu, hay tư tưởng chính trị. BISLA cũng linh hoạt trong việc cung cấp các nghiên cứu chỉ đạo cho sinh viên với lợi ích cụ thể và cung cấp một loạt các khóa học không được khấu ngoại khóa miễn phí (ví dụ như ngôn ngữ nước ngoài, trình bày và luận chứng kỹ năng, vv)

Hình thức học

Chúng tôi nhấn mạnh thường xuyên, liên lạc lương tâm giữa học sinh và giáo viên cũng như các bài tập viết hàng tuần, tất cả trong khi đọc tài liệu học thuật và các tác phẩm kinh điển của triết học chính trị như Plato, Hobbes, Locke, Marx, và Arendt.

Một cuộc hội thảo thông thường gồm 7-10 sinh viên.

Tất cả các khóa học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. Một kiến ​​thức cơ bản của tiếng Anh là đủ cho bất kỳ ứng viên hội đủ điều kiện cho chương trình nghiên cứu của chúng tôi như BISLA có đào tạo xuất sắc trong tiếng Anh học thuật.

Sau khi tốt nghiệp

Sinh viên BISLA được các kỹ năng và kiến ​​thức mà cho phép họ áp dụng cho các vị trí trong khu vực tư nhân, hành chính công, phương tiện truyền thông và các tổ chức phi chính phủ. Cựu sinh viên của chúng tôi chọn từ phạm vi rộng nhất của các đối tượng cho các nghiên cứu sau đại học, chẳng hạn như:

 • An ninh quốc tế
 • Nghiên cứu Châu Âu
 • Hội nhập châu Âu
 • Khoa học chính trị
 • Chính sách công
 • Quan hệ quốc tế
 • Khoa học đời sống
 • Nền kinh tế và xã hội ở Đông Á
 • Các nghiên cứu về giới
 • Phương tiện truyền thông
 • Các nghiên cứu nghiện
 • Philosophy
 • Nghiên cứu Drama

Cựu sinh viên của chúng tôi đã học tại 17 trường đại học và các khoa, gần một nửa trong số họ ở nước ngoài tại insititutions như Trường Kinh tế London, Đại học Groningen ở Hà Lan, Đại học Trung ương châu Âu ở Budapest, và Đại học Chicago.

Ngoài các lớp học

Mỗi học sinh BISLA làm thực tập trong quá trình nghiên cứu của họ. Sinh viên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho chính mình, như tạp chí, nhà hát và các câu lạc bộ thể thao, vv Mỗi học kỳ, 5-6 sinh viên chi tiêu một học kỳ ở nước ngoài ở những nơi như London, Tilburg, Maastricht, Hong Kong, St. Petersburg, và Vermont, Mỹ.

Phí Tuiton

EU cư dân: Học phí cho năm học 2016/2017 là 900 EUR cho mỗi học kỳ, 1800 cho các năm học cho các sinh viên đến từ Liên minh châu Âu.

Công dân nước thứ ba: Học phí cho cư dân ngoài EU là 4.000 EUR cho mỗi học kỳ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Khóa học này là ở trường
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
- 900 EUR cho mỗi học kỳ, 1800 cho các năm học cho các sinh viên đến từ Liên minh châu Âu. Học phí cho cư dân ngoài EU là 4.000 EUR cho mỗi học kỳ.
Theo địa điểm
Theo ngày