Chương trình FDV quốc tế - học kỳ mùa xuân (cử nhân cao cấp năm)

Center for Research and Interdisciplinary (CRI)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Chương trình FDV quốc tế - học kỳ mùa xuân (cử nhân cao cấp năm)

Center for Research and Interdisciplinary (CRI)

Đến học tại các CRI!

Các Frontiers quốc tế trong Chương trình Khoa học Đời sống (Spring Semester) cung cấp cho 20 sinh viên Cử nhân cơ hội để học tập với một cách tiếp cận liên ngành trong khoa học đời sống. Học kỳ quốc tế này nhằm mục đích thu thập các sinh viên năm cuối của các trường đại học Cử nhân từ nước ngoài trên thế giới để trải nghiệm học tập dựa trên dự án trong một thiết lập quốc tế đa ngành và kích thích.

Mục đích của việc giảng dạy một cách liên ngành

Các FDV cử nhân đã được tạo ra vào năm 2011 với mục đích để dạy phương pháp tiếp cận liên ngành khoa học cuộc sống thông qua giảng dạy dựa trên nghiên cứu và phương pháp sư phạm tiên tiến. Mục đích là để dạy cho các sinh viên không chỉ nội dung, mà còn các kỹ năng thế kỷ 21 cần thiết - học tập để học hỏi, sáng tạo, tư duy phê phán, hợp tác và sử dụng công nghệ hiện đại trong môi trường làm việc.
Nhờ những nỗ lực của các chương trình đại học "Frontiers trong khoa học sự sống" đã được công nhận bởi nhận được một nhãn UNESCO, cũng như một sự đổi mới MCE trong giải pháp sư phạm.

Mùa xuân Quốc tế học kỳ (iFDV học kỳ)

Chúng tôi đang tìm kiếm những sinh viên từ các nền khoa học đa dạng người có thể biện minh cho động cơ khiến họ tham gia một chương trình nghiên cứu theo định hướng và có thể chứng minh họ là những người học độc lập. Mục đích là để tìm thấy những sinh viên được thúc đẩy bởi sự sáng tạo trong học tập và những người quan tâm tới cuộc sống khoa học liên ngành. Các học kỳ iFDV gồm các module tích hợp cao, được thiết kế cho một cuộc điều tra liên ngành của các hệ thống sinh học. Liên ngành trong khoa học đời sống được khám phá tại các giao diện giữa sinh học - vật lý và hóa học; sinh học - toán học và khoa học máy tính; sinh học và y học.

NỘI DUNG KHOA HỌC

"Frontiers trong khoa học sự sống" Chương trình không nên được xem như là một chương trình học trong sinh học, nhưng như là một đào tạo liên ngành cho sinh viên tò mò về khoa học nói chung. Mặc dù thế giới đang sống là trung tâm của hệ thống nghiên cứu, giảng dạy là cân bằng giữa sinh học, vật lý, hóa học, toán học và khoa học máy tính.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
1 học kỳ
Toàn thời gian
Locations
Pháp - Paris, Île-de-France
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Pháp - Paris, Île-de-France
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ