Chương trình Đặc biệt cho Kỹ thuật Thi công Hậu cần Hàng hải Cảng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Virginio Gómez Professional Institute is a solid institution of Higher Education born under the wing of the University of Concepción, with a presence in the cities of Concepción, Chillán and Los A ... Đọc thêm

The Virginio Gómez Professional Institute is a solid institution of Higher Education born under the wing of the University of Concepción, with a presence in the cities of Concepción, Chillán and Los Angeles, with the challenge of responding to the country's need to have highly professional technicians. trained to promote regional and national development. It currently has 9 thousand students and more than 28 thousand graduates who seek to conquer their dreams. To support them, and fulfill our objective, we continually develop quality assurance mechanisms, permanently linking us with society, the environment and the productive sector, in such a way that the curricular bodies of the programs taught go hand in hand with the needs of the society. This encourages us to be versatile and adapt to changes, not only by training highly trained workers, but also by betting on the development of people highlighting values ​​such as respect, responsibility, commitment, service orientation and quality within our educational strategy. Đọc ít hơn
Concepción , Concepción , Concepción , Concepción + 3 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.