Chương trình Cử nhân 'Chương trình học hai năm về Kinh tế và Chính trị ở Châu Á' Chương trình đào tạo HSE và Kyung Hee ở Châu Á '

Chung

Giới thiệu về trường

Consistently ranked as one of Russia’s top three universities, HSE University sets itself apart by its internationally-minded, research-driven approach to higher education. Based in the vibrant centre ... Đọc thêm

Consistently ranked as one of Russia’s top three universities, HSE University sets itself apart by its internationally-minded, research-driven approach to higher education. Based in the vibrant centre of Moscow, with campuses in St. Petersburg, Nizhny Novgorod and Perm, HSE offers outstanding academics at all levels and includes more than 40 English-taught Master’s programmes and 8 English-taught Bachelor's degree programmes. Đọc ít hơn
Moscow , Saint Petersburg + 1 Hơn Ít hơn