Chương trình Cử nhân Kinh doanh và Công nghệ Thông tin

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

NVU aspires to create an open, innovative and collaborative environment, to ensure student engagement and to serve society on a national and international scale. Upholding equal access and equity adhe ... Đọc thêm

NVU aspires to create an open, innovative and collaborative environment, to ensure student engagement and to serve society on a national and international scale. Upholding equal access and equity adheres to diverse student-centered education and lifelong learning opportunities. By collaborating with stakeholders in civic society, state, and industry, NVU strives to spread knowledge and innovation in local and global communities. Committed to the establishment of an eco-friendly environment, NVU supports environmental education to enable people to better understand and act collaboratively for its protection. NVU is committed to the creation and dissemination of knowledge and the preparation of professionals to support economic growth and sustainability. Đọc ít hơn
Tbilisi
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.