Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh trong Quản lý Logistics và Vận tải

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Panyapiwat Institute of Management or PIM (formerly Panyapiwat Institute of Technology) is an institution of higher education founded with the funding from Sueksapiwat Company Limited. On 9 March 2007 ... Đọc thêm

Panyapiwat Institute of Management or PIM (formerly Panyapiwat Institute of Technology) is an institution of higher education founded with the funding from Sueksapiwat Company Limited. On 9 March 2007, PIM was granted the permission and license for the establishment of Private University [License No.4/2550] by the Ministry of Education through the Office of the Higher Education Commission and has since been operating as a higher education institution, offering fully accredited bachelor’s and master’s degree programs since 1 June 2007 and doctoral degree programs since 1 October 2012. Đọc ít hơn
Bang Talat
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.