Chương trình quản lý du lịch với chuyên ngành quản lý dịch vụ du lịch và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

In 2020 , the Shanghai Municipal Education Commission issued the "Implementation Opinions on the Construction of First-Class Undergraduate Curriculum in Shanghai Higher Education Institutions" to comp ... Đọc thêm

In 2020 , the Shanghai Municipal Education Commission issued the "Implementation Opinions on the Construction of First-Class Undergraduate Curriculum in Shanghai Higher Education Institutions" to comprehensively carry out the construction of first-class undergraduate courses, and build a batch of municipal key courses through the method of "construction first, application, and recognition later". A batch of city-level first-class courses will build a first-class undergraduate course system with Shanghai characteristics, multiple types and diversification. The school fully implements the fundamental task of Lide’s cultivation of people, based on the needs of economic and social development and the training goal of cultivating high-level, applied, international economic and trade talents, and adheres to the principles of curriculum education, overall planning, reform and innovation, and characteristic development, and innovative talents Cultivation mechanism, optimize the talent training model, strengthen the overall design of the curriculum system, strengthen the deep integration of modern information technology and education and teaching , and cultivate and construct first-class undergraduate courses that meet the requirements of the new era. Đọc ít hơn
Songjiang District
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.