Chương trình quản lý sang trọng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Athena School of Management is India’s Most Exclusive Business School located in the Corporate Hub of Hiranandani Gardens, Powai in Mumbai. Athena focuses on Creating Future Corporate Leaders through ... Đọc thêm

Athena School of Management is India’s Most Exclusive Business School located in the Corporate Hub of Hiranandani Gardens, Powai in Mumbai. Athena focuses on Creating Future Corporate Leaders through Multiple Internships, Global Alliances, In Depth Corporate Connect & Cutting Edge Pedagogy. Athena takes a new look at Management Education, Focusing on a Corporate End User driven Curriculum, Designed and Taught by the best of Corporate India to create the Next Generation of Corporate Leaders. In a Dynamic & Rapidly Evolving Business Environment, we aim to create Future Ready Corporate Leaders & Entrepreneurs who don’t simply adapt to change – They Are the Change! Our Motto is “Consilio Et Animis” which is Latin for “By Wisdom & Courage” – the Two qualities needed for our students to reach the Pinnacle of Success!! Đọc ít hơn
Mumbai
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.