Chương trình sau đại học Quản lý kinh doanh hàng hải

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Every course we offer is designed with these principles in mind, which is why each programme focuses on improving your practical business skills and understanding of the industry. We will give you the ... Đọc thêm

Every course we offer is designed with these principles in mind, which is why each programme focuses on improving your practical business skills and understanding of the industry. We will give you the tools and information that you need for professional success, as well as support from industry-focused academics who are at the top of their field. You will also benefit from our extensive career support, which you can rely on for guidance and advice. All of our courses use hands-on teaching methods, such as case studies, visits to exhibitions and businesses, guest speakers and classroom discussions. This means you will gain a practical understanding of how the concepts learned on your programme can be applied in real businesses Our goal is your success: when you graduate, you will soon be able to enter the job market as a highly qualified professional. Đọc ít hơn
Đức
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.