Chụp X quang bằng AAS

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

North Idaho College is a comprehensive community college established in 1933 on the shores of Lake Coeur d'Alene at the headwaters of the Spokane River. NIC's vibrant college community includes 5,000+ ... Đọc thêm

North Idaho College is a comprehensive community college established in 1933 on the shores of Lake Coeur d'Alene at the headwaters of the Spokane River. NIC's vibrant college community includes 5,000+ students enrolled in credit courses and more than 4,400 students taking non-credit courses. College faculty and staff relentlessly focus on providing a rich, rewarding higher education experience for every student. Đọc ít hơn
Coeur'Alene
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.